Misja
 

Działalność Fundacji Można Inaczej polega na diagnozowaniu problemów społecznych, wywołanych zjawiskiem dyskryminacji oraz świadczeniu specjalistycznej pomocy prawnej i psychologicznej osobom, których problemy te dotyczą. Realizowane projekty odzwierciedlają bolączki, z którymi zwracają się do nas ludzie, potrzebujący wsparcia.

Aktualnie w obszarze naszych szczególnych zainteresowań znajduje się stalking. W okresie ostatnich kilku lat wzrost liczby przestępstw uporczywego nękania jest w Polsce stałą tendencją, której skala zaskoczyła organy ścigania. Czynnikiem sprzyjającym temu zjawisku jest intensywny rozwój nowych technologii, a przede wszystkim powszechna dostępność mobilnych telefonów i Internetu. Te, niezastąpione skądinąd, środki komunikacji są najczęściej używanymi przez stalkerów narzędziami przestępstwa.

Naszym zamiarem jest zwiększenie świadomości prawnej i społecznej na temat zjawiska stalkingu, opracowanie skutecznych metod działań prewencyjnych, jak i egzekucja przepisów prawnych odnoszących się do karania sprawców. W tym celu będziemy prowadzić cykliczne szkolenia skierowane do funkcjonariuszy Policji i innych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, organizować debaty publiczne i kampanie informacyjne.
 

Jednocześnie nie zapominamy o osobach, które doświadczyły stalkingu. Nasi eksperci, doświadczeni prawnicy i psycholodzy, w każdej chwili służą pomocą w postaci indywidualnych konsultacji, interwencji, udziału w postępowaniach przygotowawczych i sądowych. Prowadzimy też grupy wsparcia, a naszych Klientom zapewniamy życzliwe i empatyczne podejście.

 

 

 

 

 
 
NEWSLETTER
 

dodaj
 
 
PARTNERZY